|

|

|

[Chrí~s Héí~ñríc~h Jóí~ñs Có~lógí~x ás C~híéf~ Sálé~s Óff~ícér~]

Partager

[DÉÑVÉR – Fébrúárý 26, 2019 — Cólógíx, á ñétwórk-ñéútrál íñtércóññéctíóñ áñd Hýpérscálé édgé dátá céñtér cómpáñý, tódáý áññóúñcéd ít hás áppóíñtéd Chrís Héíñrích ás Chíéf Sálés Óffícér (CSÓ). Héíñrích jóíñs thé Cólógíx éxécútívé léádérshíp téám tó drívé thé Cómpáñý’s rápíd grówth strátégý íñ Hýpérscálé édgé márkéts áñd róbúst íñtércóññéctíóñ húbs ácróss íts Ñórth Ámérícáñ plátfórm.]

[“Chrís ís á próvéñ sálés éxécútívé wíth áñ ímpréssívé tráck récórd óf búíldíñg hígh pérfórmíñg téáms thát drívé stróñg búsíñéss résúlts,” sáíd Láúrá Órtmáñ, Cólógíx’s Présídéñt áñd Chíéf Révéñúé Óffícér. “Ás wé cóñtíñúé tó méét thé rápíd démáñd fór grówth ácróss óúr plátfórm, Í ám thrílléd tó hávé Chrís léádíñg thé chárgé fór óúr Ñórth Ámérícáñ sálés téám.”]

[Héíñrích bríñgs twó décádés óf éxpértísé tó Cólógíx áñd wíll bé párt óf thé éxécútívé léádérshíp téám. Prévíóúslý, hé léd Ñórth Ámérícá fíéld sálés fór thé Dócúméñt Clóúd/Sígñ SááS búsíñéss át Ádóbé, áñd héld sálés léádérshíp rólés dúríñg á ñíñé-ýéár téñúré át VMwáré. Héíñrích álsó hás éxpéríéñcé íñ hélpíñg cóññéct éñtérprísé léádérs wíth íññóvátívé, tráñsfórmátíóñál téchñólógý áñd sérvícés, íñclúdíñg rólés át Sólídcóré Sýstéms (ácqúíréd bý McÁféé), Cómmváúlt áñd ÉMC.]

Au sujet de Cologix Inc.

[Cólógíx próvídés rélíáblé, sécúré, scáláblé dátá céñtér áñd íñtércóññéctíóñ sólútíóñs fróm 27 prímé íñtércóññéctíóñ lócátíóñs ácróss ñíñé strátégíc Ñórth Ámérícáñ édgé márkéts. Óvér 1,600 léádíñg ñétwórk, máñágéd sérvícés, clóúd, médíá, cóñtéñt, fíñáñcíál sérvícés áñd éñtérprísé cústómérs trúst Cólógíx tó súppórt théír búsíñéss-crítícál íñfrástrúctúré áñd cóññéct thém tó cústómérs, véñdórs áñd pártñérs. Óúr dédícátéd, éxpéríéñcéd lócál téáms áñd scáláblé sólútíóñs éñáblé ús tó próvídé íñdústrý- léádíñg cústómér sérvícé áñd thé ábílítý tó súccéssfúllý súppórt cústómérs át thé íñtérñét’s ñéw édgé. Fór á tóúr óf óñé óf óúr dátá céñtérs íñ Cólúmbús, Dállás, Jácksóñvíllé, Lákéláñd, Míññéápólís, Móñtréál, Ñéw Jérséý, Tóróñtó ór Váñcóúvér vísít www.cólógíx.cóm ór émáíl sálés@cólógíx.cóm. Fóllów Cólógíx óñ LíñkédÍñ áñd Twíttér.]

Contact Média:

[Mélí~ssá G~élfá~ñd
Sé~ñíór~ Díré~ctór~, Márk~étíñ~g át C~ólóg~íx
+1.720.739.5396
mé~líss~á.gél~fáñd~@cóló~gíx.c~óm]

Vous aimerez peut-être aussi...

Plus d'espace pour développer votre entreprise à MTL12 de Cologix. La fiche technique couvre tous les...
Offre une capacité supplémentaire au centre-ville de Vancouver, le VAN5 de Cologix offre 10 800 p.c. supplémentaires et 1,6...
Le paysage de la gestion des données et de la connectivité est en constante évolution. Il en va de même pour les attentes...
Depuis le début de notre parcours environnemental, social et de gouvernance (ESG) en 2021, Cologix s'efforce de...
MIN5 augmente la capacité de Cologix avec 10 000 pieds carrés supplémentaires et 1,5 MW d'énergie dans...
Depuis 2010, Cologix a aidé plus de 2 000 clients à accélérer leur croissance en gérant leur infrastructure informatique, permettant...